Wybrane siedleckie inwestycje w programie MdM

Partyzantów i Dylewicza w programie MdM

Na wybrane mieszkania w inwestycjach Partyzantów i Dylewicza można uzyskać dofinansowanie w ramach programu MdM. Na osiedlu Partyzantów oferujemy lokale w cenie od 3 670 zł/m², a przy ul. Dylewicza nawet od 3 400 zł/m².

Pomoc w zakresie sfinansowania części wkładu własnego i udział w spłacie kredytu na zakup własnego “M” to profity rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Finansowe wsparcie ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem BGK i banków udzielających kredytów hipotecznych, przysługuje osobom poniżej 35 roku życia, które nabywają swoje pierwsze mieszkanie. Aby uzyskać dofinansowanie, wybrana przez kupującego nieruchomość musi spełniać sprecyzowane założenia dotyczące m. in. jego ceny. I tak kwota zakupu nieruchomości nie może przekraczać ustalanego raz na kwartał wskaźnika maksymalnej ceny 1 m² powierzchni użytkowej. Dla mieszkań i domów w Siedlcach w I kwartale 2014 r. limit cenowy wynosi 3 670,70 zł/m². Informacja o wysokości wskaźnika dla poszczególnych regionów kraju publikowana jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie już siedem banków może udzielać kredytów hipotecznych w ramach MdM: PKO BP, Pekao SA, Getin Noble Bank, Alior Bank, BOŚ Bank oraz banki spółdzielcze BPS i SGB.

Szczegółowe informacje na temat oferty mieszkań w Siedlcach dla beneficjentów programu MdM uzyskają Państwo w biurze sprzedaży, ul. Asłanowicza 29 w Siedlcach. Zapraszamy!

miniatura chrzanowskiego

Inwestycje wyróżnione przez internautów